قوانین و مقررات وب سایت خدماتی خدمت استار

شرایط و قوانین

شرایط و قوانین

 

 • استفاده از خدمات وب سایت،به منزله ی خواندن و پذیرش شرایط و قوانین این وب سایت می باشد .
 • خدمت استار ، تنها به عنوان رابط یا واصل بین سرویس گیرنده و سرویسکار عمل می کند.
 • این وب سایت ، هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نسبت به مسائل پیش آمده بین سرویس گیرنده و سرویسکار ندارد.
 • مسئولیت حسن انجام کار بر عهده خود سرویسکار می باشد.
 • در صورت بروز هزینه ، خسارت مالی یا جانی ،خدمت استار ، هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
 • سرویسکار ملزم به رعایت اخلاق ، ادب ، امانت داری و حفظ حریم شخصی افراد می باشد.
 • سرویسکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار می باشد.
 • وسایل ایمنی و حفاظتی : کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ،کمربند ایمنی ، لباس زخیم ، دستکش مناسب ، ماسک و عینک و …
 • خدمت استار هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نسبت به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار ندارد.
 • سرویس گیرنده قبل از ترک سرویسکار باید نسبت به حسن انجام کار اطمینان حاصل کند.
 • پس از ترک سرویسکار از محل مورد نظر سرویس گیرنده ، امکان بررسی مجدد ایراد به وجود آمده ممکن نمی باشد.
 • مسئولیت همه اقدامات و افعال سرویسکار و سرویس گیرنده که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران است از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام انجام عملیات ) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال سرویسکار ) باشد  برعهده شخص متخلف بوده و وب سایت خدماتی خدمت استار هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت  و وب سایت خدماتی خدمت استار  می تواند ضمن  غیر فعال کردن متخلف ،از طریق مراجع صالح اقدامالت قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی وب سایت بعمل اورد .
فهرست
Call Now Button